Hem Basreflexlåda
Post
Avbryt

Basreflexlåda

Basreflexlådan går oftast djupare ner i basen än motsvarande sluten låda.
Basreflexlådan är känsligare för felberäkningar än den slutna lådan, så den är lättare att misslyckas med.

Vb = lådvolym i liter.
Fb = avstämningsfrekvens i Hz.
D = portens diameter i cm.
Lv = portens längd i cm.
Vb = 15 * ( Qts ^ 2.87 ) * Vas
Fb = 0.42 * Qts ^ -0.9 * Fs
Lv = ( 56250 * ( D ² ) ) / (( 3.14 * Fc ² ) * Vb )

Ingen dämpmaterial.
Ljudet blir burkigt och hårt.</p>

Minimal mängd
Lådan blir ca 5% mindre.
Endast bakväggen och topp eller botten täcks med dämpull.

Normal mängd
Lådan blir ca 10 % mindre.
Alla väggarna täcks med dämpull.

Mycket dämpull
Lådan blir ca 20% mindre.
Ca 80% av lådan fylls med dämpull.

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.