Information om audio

Filter
Information om delningsfilter till högtalare.

Hemmabio
Erfarenheter och tips för hemmabio.

Högtalarlådor
Beskriver olika typer av högtalarlådor.

Linkwitz transform
Hur man förbättrar en baslådas frekvensgång med hjälp av elektronik.

Rummet
Hur påverkar ditt rum ljudet?

Subwoofern
Hur skall man placera baslådan ?

Senast ändrad: 17-okt-2010