Hem Högtalarlådan.
Post
Avbryt

Högtalarlådan.

Denna sida tar upp lite om lämpliga elementparametrar för olika lådtyper. Klicka på lådtypen och du finner mer information, bl.a. om beräkning av lådvolymer, dämpning av lådan.

Element som är lämpliga för sluten låda.
Qts = 0.3 - 0.7
Fs skall vara lågt för att få djup bas
EBP = 0 - 50
Mms = relativt högt
Xmax = högt 5 - 7 mm för 8 - 10 tum 6 - 10 för 12 - 15 tums element.
EBP = Fs / Qes

Element som är lämpliga för basreflex låda.
Qts = 0.2 - 0.5 inte mer än 0.65
Fs skall vara lågt för att uppnå djup bas.
EBP = 90 och uppåt, rekommenderat runt 100.
Mms = relativt lågt
EBP = Fs / Qes

Element som är lämpliga för 4 ord bandpass.
Qts = 0.4 - 0.6
Fs / Qts = 0 - 100

Element som är lämpliga för 6 ord bandpass.
Qts = 0.2 - 0.45
Fs / Qts = 100 och uppåt

Element som är lämpliga för kvartvågspipa.
Mms = lågt
BL = högt

Element som är lämpliga för transmissionline.
Qts = 0.25 - 0.5
Qes = 0.3 - 0.4
Qms = 3-6
Xmax = långt 7 - 8 mm för 10 - 12 tums element
BL = relativt högt
Kraftigt membran (hård o styv kon)

Element som är lämpliga för horn låda.
Fs = lågt (30 Hz för ett 50 Hz horn).
Xmax = långt 5 - 7 mm för 8 - 10 tum 6 - 10 för 12 - 15 tums element.
EBP = 150 och uppåt
Mms = lågt
BL = högt
RE = lågt i förhållande till impedansen
EBP = Fs / Qes

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.