Hem Högpass filter
Post
Avbryt

Högpass filter

Branthet benämns dB/okt, och betyder decibel per oktav, första ord’n delningsfilter som består av en kondensator får man 6 dB/okt.
Med ett 6 dB/okt filter minskar nivån med 6 dB vid halvering av frekvensen (gäller högpassfilter) se fig 1.

6 dB högpass graph.
Fig 1.

Ett 12dB/okt högpassfilter består av en kondensator och en spole.
Figur 2 visar brantheten hos ett 12 dB/okt högpassfilter.

12 dB högpass filter graph.

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.