Hornlådan

Horn är mycket svåra att beräkna och bygga. Hornlådan blir stor om den skall spela djup bas.
En fördel med horn är att den har hög känslighet. Verkninsgraden på ett horn kan vara ca 30%, medan verkningsgraden på en sluten låda kan vara ca 2%.
Det finns flera sätt att bygga ett horn nedan visas ett bakladdat horn.

Ah = halsarea i Cm²
Am = slutarea i Cm²
L = längd i Meter
Kd = kondiameter i Cm
Sd = konarea i Cm
Pi = 3.1415
Sd = ( Kd / 2 ) ² * Pi
Ah = Sd * 0.75
M = ( 12.56 * Fs ) / 343.8
L = ( 343.8 / ( Fs * 0.8 ) ) * 0.4
Am = Ah * M * L

Back to top