Sluten låda

Den slutna lådan är den låda som är lättast få att låta bra, under förutsättning att högtalar elementet är lämpligt för den.
QTC på 0.5 gör att basen upplevs som svag, bra transientsvar kan vara lämplig till mellanregister.
QTC på 0.707 är en lämplig utgångs punkt för alroundhögtalare.
QTC på 1.0 gör att basen upplevs som kraftig, men den får oftast dåliga djupbasegenskaper och den har sämre transientsvar.
QTC som är högre bör man undvika.
Många anser att ett QTC mellan 0.7 och 1.0 är det ideala.

Vc = lådvolym
Fc = lådans avstämnings frekvens (Hz)
A = ( Qtc / Qts ) ² - 1
Vc = Vas / A
Fc = ( Qtc / Qts ) * Fs

Ingen dämpmaterial.
Ljudet blir burkigt och hårt.

Minimal mängd dämpmaterial.
Lådan blir ca 5% mindre.
Endast bakväggen och topp eller botten täcks med dämpull.

Normal mängd.
Lådan blir ca 10 % mindre.
Alla väggarna täcks med dämpull.

Mycket dämpull.
Lådan blir ca 20% mindre.
Ca 80% av lådan fylls med dämpull.

Back to top