Förklaring till högtalarparametrar

  • Fs: Högtalarens resonansfrekvens i fri luft (Hz).
  • Qts: Elementets totala Q vid resonansfrekvensen.
  • Q: En komplex term som beskriver förstärkningen av en resonans.
    Högt Q: resonans tillåts eller till och med förstärks.
    Lågt Q: resonans dämpas.
  • Vas: Luftvolym som motsvarar membranupphängningens fjädringsmjukhet (komplians)
    Ett högt Vas betyder ett mjukt upphängt membran och ett värde som motsvara en stor luftvolym (Liter).
Back to top