Placering av subwoofer

Tipsen är hämtade från diverse tidningar och facklitteratur. Det räcker med en baslåda i ett normalt rum om man delar vid frekvenser under ca 80 Hz och med relativt brant filter (12dB/okt minst), då kan man inte avgöra var basen kommer ifrån vid så låga frekvenser.
Nu kanske det är någon som säger att det kan man visst, men det beror oftast på att lådan är för dålig när det gäller stabiliteten.
En låda till en subwoofer måste vara mycket stabil, annars uppstår vibrationsljud i lådan som kan nå ganska högt i frekvens. En annan orsak kan vara för dåligt filter som släpper igenom högre frekvenser, även baselementet kan orsaka oljud om det inte är tillräckligt stabilt.

Placeringen i rummet kan vara svårt med tanke på möblering och andra saker. Vid hörnplacering hjälper tre ytor till att förstärka basen och det blir mycket bas men det blir också en ojämn frekvensgång. Placerar man basen mot en vägg så hjälper två ytor till att förstärka basen, troligen blir basen bra om de andra högtalarna inte står för långt in i rummet, kan bli lite slö om de andra högtalarna står långt in i rummet.
Placerar man basen mitt i mellan de andra så blir basen snabbare då de kommer i fas med varandra, men samtidigt blir basen svagare.

Basen i ett hörn
Hörn placering Mycket bas.

Basen mot väggen
Ganska kraftig bas Men slö.

Basen mellan högtalarna
Troligtvis kommer basen att vara snabb och tajt, under förutsättning att högtalarna är i fas.

Basen bakom i ett hörn
En alternativ placering för hemmabio, mycket bas.

Back to top