Rummets påverkan på basen

Väggarna i ett rum påverkar basen vid olika placeringar, nedan kan du se några exempel, fig 1. visar en basfrekvensgång.
Variationer i frekvensgången kan ändras mer än vad som syns i diagrammen beroende på en bashögtalares frekvensgång och baslådans påverkan på frekvensgången.
Observera att nivån ökar när man placerar basen närmare en eller flera väggar.
Vilket betyder mer bas men oftast inte bättre bas.

Fig 1. Simulerad bashögtalare.
Fig 1. Simulerad bashögtalare.

Fig 2. Simulering av basen i ett rum.
2 Meter från sidoväggen 1.5 Meter från bakväggen 1 Meter över golvet.

Fig 3. Simulering av basen i ett rum.
2 Meter från sidoväggen 1.5 Meter från bakväggen stående på golvet.

Fig 4. Simulering av basen i ett rum.
2 Meter från sidoväggen mot bakväggen stående på golvet.

Fig 5. Simulering av basen i ett rum.
Simulation av basen i ett rum stående i hörnet.

Back to top