Första ord´n ( 6 dB/okt) delningsfilter består av en kondensator.
Med ett 6 dB/okt filter minskar nivån med 6 dB vid halvering av frekvensen (gäller högpassfilter) se röd kurva fig 1.


6 dB filter graph
Fig 1. delningsfrekvenser 100 Hz och 3kHz
blå kurva visar basen, Grön kurva visar mellanregister och Röd kurva visar diskant.


6 dB filter diagram
Fig 2.


När det gäller första ord´n filter så finns det bara en typ och det är Butterworth.
Nedan vissas formler för tvåvägs filter enl fig 2.

Rh = diskantens resistans, Rl = basens resistans, F = delningsfrekvensen.
C1 (uF) = ( 0.159 / Rh * F ) * 1000000
L1 (mH) = ( Rl / 6.28 * F ) * 1000

Back to top