Basen i bilen

Först gäller det att bestämma sig för vilken låda man skall bygga, om olika typer av lådor kan du läsa på denna sida.
Basen får oftast monteras bak i bilen då basen oftast behöver ganska stora lådor, det finns helt enkelt inte plats fram, om det inte är en bil med motorn där bak. Baslådan måste byggas stabil och oftast behandlas så att den tål fukt. Montera fast baslådan så att den inte kan lossna, tänk på att en låda blir väldigt tung när du t.ex. bromsar. I kombi bilar är det mycket viktigt, annars kan den komma farande mot dig vid t.ex. en häftig inbromsning eller en krock.

Hur får man in ljudet i bilen?
Hur ljudet kommer in bilen beror på vilken typ av bil du har, om du vill såga i hatthyllan eller inte, i en kombi är det inte några problem. I bilar med en fast hatthylla kan det bli problem att få in ljudet, om bilen har en genomlastningslucka i ryggstödet kan man använda den för att leda in ljudet. Finns det hål för orginalhögtalare bak och man inte skall ha högtalare där så kan man leda upp basljudet där.

Var skall man lägga delningsfrekvensen?
Själv föredrar jag att dela vid 50-70 Hz, förutsättningen är att fram systemet kan gå så långt ner i frekvens. Anledningen att dela så lågt i frekvens är för att man inte skall höra var basen kommer ifrån. Man kan dela högre men då behövs ett delningsfilter som är mycket brant, mer än 18 dB/oktav. Detta gäller om man bygger ett ljudsystem för bra ljudkvalite, vid bygge av en anläggning för att spela högt delar man vid en högre delningsfrekvens.

Back to top