Framsystemet i bilen

Framsystemet är en av de viktigaste delarna i ett ljudsystem, det är det som ser till att man får en bra ljudbild. Det finns olika system t.ex.kit och koaxial. Ett kit består av lösa element t.ex. en diskant och ett bas/mellanregister element, i en koaxialhögtalare sitter diskanten monterad i mitten av bas/mellanregistret. Ett kit kan bestå av två eller flera element, tvåvägs eller trevägs kit. Skall ett tvåvägs kit användas bör baselementet vara minst 5 tum helst 6 tum. I ett trevägs kit kan man använda ett 3-4 tums mellanregister och 6 - 8 tum som midbas.

Koaxialhögtalare finns som tvåvägs och trevägs, men man bör använda tvåvägs för bästa ljudbild. För att ett koaxialelement skall återge bästa möjliga ljud så skall diskanten vara monterad tidsriktigt i förhållande till bas/mellanregistret.

När man bygger in högtalare fram så glömmer många att högtalarna behöver en låda eller så bygger dom en för liten låda. Lådan bör ha ett Qtc på max 0.707 för bästa ljud helst bör man gå ner till 0.577 för att få ett bra mellanregister. Läs mer om Qtc på sidan om högtalarparametrat.

Framsystemet bör gå ner till ca 50-80 Hz för att få bäst ljud, anledningen är att under dessa frekvenser blir det svårare att lokalisera var basen kommer ifrån (bashögtalare får man oftast montera bak i bilen då dessa kräver ganska stora lådvolymer).

Back to top