Kabeldimensionering

Nedan serdu en tabell över kabeldimensionering. Om du inte vet vad slutsteget drar i ström, kan man beräkna detta, enl följande formel. Total RMS effekt x 2 / 13 Volt = strömförbrukning i Ampere. Ex. ett slutsteg på 2x150 Watt. Total effekt blir 300 Watt. 300 x 2 / 13 = 46,15 Amp

Ström förbrukning
Kabel längd
 
0-1,2 M
1,3-2,0 M
2,1-3,0 M
3,1-4,0 M
4,1-4,9 M
5,0-6,7 M
0-20 A
21-35 A
36-50 A
51-65 A
66-85 A
86-105 A
106-125 A
126-150 A
2,5-3 mm2
3-4 mm2
6-8 mm2
8-13 mm2
13-19 mm2
13-19mm2
21-27 mm2
27-35 mm2
3-4 mm2
6-8 mm2
8-13 mm2
8-13 mm2
13-19 mm2
13-19 mm2
21-27 mm2
27-35 mm2
3-4 mm2
8-13 mm2
8-13 mm2
13-19 mm2
21-27 mm2
21-27 mm2
21-27 mm2
27-35 mm2
6-8 mm2
8-13 mm2
13-19 mm2
21-27 mm2
21-27 mm2
27-35 mm2
27-35 mm2
27-35 mm2
6-8 mm2
13-19 mm2
13-19 mm2
21-27 mm2
27-35 mm2
27-35 mm2
27-35 mm2
35-45 mm2
8-13 mm2
13-19 mm2
21-27 mm2
21-27 mm2
27-35 mm2
27-35 mm2
35-45 mm2
35-45 mm2
Back to top