Slackware

Slackware är en av de allra äldsta Linux distributionerna.
Slackware Linux släptes den 16 Juli 1993 av Patrick Volkerding

Slackwares profil är att vara Unix-lik i sin struktur. Distributionen riktar sig i första hand till mer avancerade användare och är inriktad på att vara stabil och flexibel.

Back to top