Hem 6 ord Bandpass Låda
Post
Avbryt

6 ord Bandpass Låda

Bandpass lådor är svåra att bygga, det är mycket viktigt att lådan blir absolut tät.
Man får ganska hög känslighet om frekvensomfånget är smalt.
Det är bättre att staga lådan än att använda allt för tjockt material, 19-22 mm räcker för 8-15” element.
Ett bra datorprogram är ett måste för att lyckas bra med bandpasslådor.

Vf = lådvolym främre låda.
Vr = lådvolym bakre låda.
Fbf = avstämningsfrekvens främre låda.
Fbr = avstämningsfrekvens bakre låda. D = portarnas diameter i cm.
Lvf = portens längd främre port.
Lvr = portens längd bakre port.
Vr = 15 * ( Qts ^ 2.87 ) * Vas
Vf = Vr * 0.33
Fbr = ( Vas / Vr ) * Fs
Fbf = Fbr * 2
Lvf = 56250 * ( D ² ) / 3.14 * ( Fbf ² ) * Vf
Lvr = 56250 * ( D ² ) / 3.14 * ( Fbr ² ) * Vr

Minimal mängd
Lådan blir ca 5% mindre.
Endast bakväggen och topp eller botten täcks med dämpull.

Normal mängd
Lådan blir ca 10 % mindre.
Alla väggarna täcks med dämpull.

Mycket dämpull
Lådan blir ca 20% mindre.
Ca 80% av lådan fylls med dämpull.

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.