Hem Kvartvågspipan
Post
Avbryt

Kvartvågspipan

Kvartvågspipan är svår att konstruera. Kvartvågspipan har hög känslighet men lådan blir stor. Dämpning av en kvartvågspipa är svårt, man får prova sig fram och det är bakom elementet som man behöver dämpa. Elementet skal placeras 1/3 del från den slutna änden.

L = Längden på pipan
Ab = Area bakom elementet
Ap = Area på öppningen
Kd = högtalarkonens diameter i Cm
Sd = högtalarkonens area i Cm²

En kvartvågspipa består av ett långt rör med samma area som högtalarens konarea.
L = 85.95 / Fs
Sd = ( Kd / 2 ) ² * 3.14
Ab = Sd
Ap = Sd

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.