Hem Transmissionline
Post
Avbryt

Transmissionline

Transmisssionline högtalare är svåra att bygga. Ljudkvaliten är hög för en välbyggd Tl.
Dämpning av Tl är ganska svår, börja med att lägga mycket dämpmaterial (lämna lite luft) bakom elementet, (rockwool eller gullfiber) lägg sen långkardad fårull eller liknande. Man kan även prova med andra typer av dämpmaterial.

LL = Line längd i Meter
Ab = Area bakom elementet
Ap = arean på portöppningen
Sd = konarea i cm²
Kd = kondiameter i Cm
Pi = 3.1415
Sd = ( Kd / 2 ) ² * Pi
Ba = 1.25 till 2.5 (Välj över 1.4 för bättre mellanbas)
Ab = Sd * Ba
Ap = Sd
Sd = konarea i Cm²
LL = 85.95 / Fs
Mängden dämpull få man testa sig fram till.

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.