Hem Varför skall man använda delningsfilter till högtalarna?
Post
Avbryt

Varför skall man använda delningsfilter till högtalarna?

Filter delar upp frekvenserna till de olika högtalarna.
Lågpassfilter tar bort alla höga frekvenser.
Bandpassfilter tar bort både låga och höga frekvenser.
Högpassfilter tar bort alla låga frekvenser.

Basen sträcker sig från ca 16 till ca 120 Hz mellanregister går mellan 120 till 5000 Hz och diskanten 5000 upp till 20000 Hz.
Varje område kan sen delas upp ytterligare
Djupbas 16-35 Hz bas 35-120 Hz
Lågt mellanregister 120-400 Hz Mellanregister 400-2000 Hz
Låg diskant 2000-5000 Hz
Diskant 5000-20000 Hz.

Varför filter? Det finns inga högtalarelement som kan återge hela frekvensområdet så därför måste man använda flera högtalarelement och då måste man dela upp frekvenserna så att varje element bara får det frekvensområde den skall ha.
Dessutom så tåler högtalarelementen högre effekt när man använder ett delningsfilter. Läs mer om de olika filtertyperna nedan.

6 ord`n

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.