Hem
ingk
Avbryt

Transmissionline

Transmisssionline högtalare är svåra att bygga. Ljudkvaliten är hög för en välbyggd Tl. Dämpning av Tl är ganska svår, börja med att lägga mycket dämpmaterial (lämna lite luft) bakom elementet, (r...

Kvartvågspipan

Kvartvågspipan är svår att konstruera. Kvartvågspipan har hög känslighet men lådan blir stor. Dämpning av en kvartvågspipa är svårt, man får prova sig fram och det är bakom elementet som man behöv...

6 ord Bandpass Låda

Bandpass lådor är svåra att bygga, det är mycket viktigt att lådan blir absolut tät. Man får ganska hög känslighet om frekvensomfånget är smalt. Det är bättre att staga lådan än att använda allt fö...

4 ord Bandpass låda

Bandpass lådor är svåra att bygga, det är mycket viktigt att lådan blir absolut tät. Man får ganska hög känslighet om frekvensomfånget är smalt. Det är bättre att staga lådan än att använda allt fö...

Sluten låda

Den slutna lådan är den låda som är lättast få att låta bra, under förutsättning att högtalar elementet är lämpligt för den. QTC på 0.5 gör att basen upplevs som svag, bra transientsvar kan vara lä...

Lågpass filter.

Branthet benämns dB/okt, och betyder decibel per oktav, första ord’n delningsfilter som består av en spole får man 6 dB/okt. Med ett 6 dB/okt filter minskar nivån med 6 dB vid fördubbling av frekve...

Högpass filter

Branthet benämns dB/okt, och betyder decibel per oktav, första ord’n delningsfilter som består av en kondensator får man 6 dB/okt. Med ett 6 dB/okt filter minskar nivån med 6 dB vid halvering av fr...

Andra ordn 12 dB/okt filter.

Andra ordn 12 dB/okt) delningsfilter består av en kondensator och en spole. Med ett 12dB/okt filter minskar nivån med 12 dB vid halvering av frekvensen (gäller högpassfilter) se röd kurva fig 1. ...

Första ordn 6 dB/okt.

Första ord`n ( 6 dB/okt) delningsfilter består av en kondensator. Med ett 6 dB/okt filter minskar nivån med 6 dB vid halvering av frekvensen (gäller högpassfilter) se röd kurva fig 1. Fig 1. deln...